App översikt

En app som hjälper medborgare slänga smartare, återbruka bättre och spara på vattnet.Minska, helt enkelt.

Minska är en app under utveckling som erbjuder nyttiga basfunktioner för medborgare i form av påminnelser för att ställa ut sopkärlen, öppning av grindar till återvinningscentraler, återvinningsguide med mera. Men framför allt ser vi dessa tjänster som en grund till att börja jobba med beteendeförändringar runt avfall, vatten och cirkularitet.

Skriv in din e-postadress för mer info, så kontaktar vi dig senare.Genom att skicka in godkänner du att vi temporärt lagrar din e-post och kontaktar dig gällande appen Minska.

All grundfunktionalitet som era medborgare behöver...

...men även en tjänst med fokus på beteendeförändringar

Kommunicera effektivare

Appen utvecklas av innovationsbolaget Hello Future som en fortsättning av ett befintligt projekt i samarbete med fyra kommuner i Norrland. Vill du veta mer? Kontakta martin@hellofuture.se